درباره ما

دفاتر وکالت دکتر طاهر کاملی و همکاران با بیش از بیست سال تجربه بهترین و مطمئن ترین همراه برای مهاجرینی است که آمریکا را به عنوان سرزمینی برای تحقق رویاهایشان انتخاب می کنند.
افتخار ما این است که سختی هایی که خود به عنوان مهاجر کشیده ایم رابه یاد داشته و همه دانش و تجربه خود را با شما همراه می کنیم تا با دانستن درست واقعیت ها و قوانین تصمیمات آگاهانه ای را در مسیر مهاجرت به کشور آمریکا بگیرید.

اطلاعات تماس:

آدرس دفتر

1319 South State Street – Suite C2

Chicago, IL 60605

در گوگل مپ ببینید

شماره تماس: (312)233-1000

ایمیل: info@kameli.com