The Law Offices of Kameli & Associates P.C.

phone icon(312) 233-1000
divider

دادستان کل واشنگتن: پیروزی در دعوای مربوط به فرمان اجرایی نشانی از وجود ابزارهای نظارت در آمریکا می باشد

/ 0 Comments

روز پنج شنبه 23 مارس 2017 باب فرگوسن دادستان کل ایالت واشنگتن در دانشگاه دولتی واشنگتن حاضر شده و در خصوص فرمان اجرایی ترامپ (مبنی بر منع سفر شهروندان 6 کشور و پناهندگان) و نقش ایالت واشنگتن در بازنویسی فرمان اولیه اجرایی سخنرانی کرد. به زعم وی، تعلیق سراسری فرمان اجرایی ترامپ خود گویای وجود ابزارهای نظارتی بر عملکرد قوا می باشد.

دادستان کل واشنگتن بر این باور است که علی رغم اصلاحات در فرمان اجرایی اولیه تغییر زیادی در محتوای فرمان اجرایی ایجاد نشده و به واقع، هر دو فرمان اجرایی یک هدف را دنبال می کنند. ایشان خاطرنشان کرد که: “فرمان اجرایی مصوب 6 مارس 2017 افراد کمتری را تحت تأثیر قرار می دهد که این امری مطلوب و پسندیده است اما نقض حقوق اساسی حتی یک نفر مغایر با قانون اساسی آمریکا می باشد”. به اعتقاد وی، سندی ممکن است در ظاهر بی طرفانه نمود پیدا کند اما در واقع، با هدفی تبعیض آمیز و نژادپرستانه نگارش یافته باشد، مسئله ای که مطابقت فرمان اجرایی با قانون اساسی آمریکا را زیر سؤال می برد. گفتنی است قاضی روبارت، قاضی فدرالی واشنگتن که باب فرگوسن دعوای خود را نزد ایشان مطرح کرده بود، پس از صدور حکم تعلیق فرمان اجرایی توسط قاضی هاوایی، به آن تمکین کرد. اما دادستان کل واشنگتن خواستار بررسی محتوا و مشروعیت فرمان اجرایی دونالد ترامپ شده است.

منبع: Northwest Public Radio

Read More
separator

تهدید قاضی فدرالی هاوایی به مرگ پس از صدور رأی

/ 0 Comments

به گزارش اِف بی آی (FBI)، دِریک واتسن قاضی فدرالی هاوایی پس از صدور رأی مبنی بر تعلیق فرمان اخیر اجرایی ترامپ با تهدیدهایی روبرو شده است. حکم قاضی واتسن اندکی قبل از لازم الاجرا شدن فرمان اجرایی، موجبات تعلیق سراسری آن را در آمریکا فراهم آورد. فرمان اجرایی اخیر می توانست شهروندان 6 کشور ایران، سوریه، لیبی، یمن، سودان و سومالی را برای 90 روز در اخذ ویزای ایالات متحده آمریکا با ناکامی مواجه کرده و پناهندگان را برای 120 روز از ورود به آمریکا بازدارد. قاضی واتسن در رأی 43 صفحه ای خود اتقان و توجیه حقوقی فرمان اجرایی ترامپ را زیرسؤال برده و آن را مصداقی از تبعیض مذهبی علیه مسلمانان تلقی کرد. به گزارش اِف بی آی، قاضي واتسن پس از صدور رأی تهدید به مرگ شده است و از این رو، دهها مأمور برای حفظ جان وی روانه هاوایی شده اند و بناست 24 ساعته به ایفای این وظیفه بپردازند.

قابل ذکر است که قاضی واتسن در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به سمت قضاوت در دادگاه فدرالی هاوایی گزیده شد و پیش از آن دادیار ایالت هاوایی بوده است. وی همچنین موفق به تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه هاوروارد شده است.

منابع: buzzfeed و CNN

Read More
separator

وزارت امنیت داخلی آمریکا لیستی از ادارات پلیس متمرد از دستورهای مهاجرتی منتشر کرد

/ 0 Comments

روز دوشنبه 20 مارس 2017 وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا، لیستی ارائه کرد که به موجب آن ادارات پلیسی که از درخواستهای دایره اجرایی گمرک و امور مهاجرتی سرپیچی کرده اند، معرفی شدند. در این درخواستها، دایره اجرایی گمرک و امور مهاجرتی از ادارات پلیس خواسته بود که متهمین جرم را برای تمهید و فراهم سازی شرایط اخراج به مدت بيشتري در بازداشت نگاه دارند. این لیست که به منظور اعمال فشار بر ادارات پلیس منتشر شده و مدت زمان بین 28 ژانویه تا 3 فوریه 2017 را دربرمی گیرد، بناست هر هفته به اطلاع مردم برسد.

مدیر موقت دایره اجرایی گمرک و امور مهاجرتی در دفاع از انتشار لیست اعلام کرد که: “زمانی که مأموران اجرای قانون اعتنایی به درخواستهای دایره اجرایی نمی کنند، این امر اثری جز اختلال در امنیت عمومی و عدم امکان ایفای تعهدات نخواهد داشت”. البته برخی از ادارات پلیس از جمله اداره پلیس کالیفرنیا دلیلی برای عدم همکاری خود ارائه کرده اند. به عقیده آنها، ادارات پلیس در انجام وظایف خود نیازمند اعتماد و همکاری مهاجران غیرقانونی هستند و این امر با اخراج متهمین به جرمهای خفیف مورد مخاطره قرار خواهد گرفت. از نکات قابل توجه این لیست، مبهم بودن دلیل سرپیچی از فرمان دایره اجرایی گمرک و امور مهاجرتی است.

منابع: RT و  USA today

Read More
separator

خودداری نامزد دیوان عالی آمریکا از اظهارنظر در مورد فرمان اجرایی ترامپ

/ 0 Comments

قاضی گورسچ، نامزد دیوان عالی کشور روز سه شنبه 21 مارس 2017 در جلسه رأی اعتماد از اظهارنظر و ارزیابی مشروعیت فرمان اجرایی ترامپ در رابطه با منع سفر شهروندان 6 کشور (ایران، سوریه، لیبی، یمن، سودان و سومالی) و پناهندگان (به طور موقت) اجتناب ورزید. اما وی بر اين باور است كه قانون اساسی آمريكا از آزادی مذهب دفاع مي كند. با اين وجود، وی از بازگویی و افشای چگونگی اعمال این اصل در خصوص پرونده خاص (فرمان اجرايی ترامپ) معذور است.

سناتور لیهی، یکی از اعضای دموکرات سنا در جلسه رأي اعتماد نظر قاضی گورسچ را در مورد اظهارات یکی از قانونگذارهای جمهوری خواه جویا شد. به عقیده این قانونگذار جمهوری خواه، با تأیید قاضی گورسچ فرمان مهاجرتی ترامپ به اجرا درخواهد آمد، فرماني كه با حكم قضات فدرالی هاوايی و مريلند به تعليق درآمده است. در مقابل، قاضی گورسچ ادعا کرد که: “سناتور، این فرد هیچ اطلاعی از تصمیم گیری من ندارد و من هیچ اطلاعاتی در این رابطه ارائه نخواهم کرد. اینکه فردی برای گرفتن رأی اعتماد، وعده و وعید داده و چهارچوب و مفاد تصمیم گیری خود را مشخص کند، در تعارض آشکار با اصول تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه می باشد”. وی در بخشهای دیگر اظهارات خود به غیرقانونی بودن ارزیابی عقاید مذهبی افراد و مساوی بودن همگان در پیشگاه قانون اشاره کرد، خواه این فرد رئیس جمهور باشد یا فرد عامه.

منبع: NY post

Read More
separator

قضات فدرالی علیه فرمان اخیر اجرایی دونالد ترامپ رأی دادند

/ 0 Comments

قاضی فدرالی هاوایی روز چهارشنبه 15 مارس 2017 حکمی صادر کرد که براساس آن بر فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر منع سفر شهروندان 6 کشور مسلمان (ایران، سوریه، لیبی، یمن، سودان و سومالی) و محدودیت پذیرش پناهندگان برای 120 روز خط بطلان کشیده شد. این حکم که در سراسر ایالات متحده آمریکا قابل اجرا می باشد، این پیام را به دونالد ترامپ رسانده است که وی باید پاسخگوی اظهارات و اقدامات متعصبانه خود باشد. قاضی فدرالی هاوایی در حکم خود نوشته است که علی رغم تغییرات در متن فرمان اجرایی اخیر، اظهارات ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود نشان دهنده نقض قانون اساسی ایالات متحده آمریکا می باشد. به زعم ایشان، هر شخص بی طرفی بر این امر اذعان دارد که با وجود ظاهر بی طرف فرمان اجرایی ترامپ، آن با هدف تبعیض علیه یک مذهب طراحی شده است.

قاضی فدرالی ایالت مِریلند نیز روز پنج شنبه 16 مارس 2017، بخشی از فرمان اخیر اجرایی ترامپ را به طور سراسری به حالت تعلیق درآورد. به موجب این رأی، آن بخش از فرمان اجرایی که شهروندان 6 کشور فوق را از مزیت ویزای ایالات متحده آمریکا برای 90 روز محروم می کند، از قابلیت اجرا می افتد. با این وصف، حکم قاضی فدرالی در ایالت مِریلند مضیق تر از تصمیم دادگاه فدرالی هاوایی می باشد. قاضی فدرالی مِریلند هم چنین به اظهارات ترامپ در مبارزات انتخاباتی اشاره کرده و فرمان اجرایی ترامپ را منع ورود مسلمانان به آمریکا تلقی کرد.

تصمیمات دادگاههای فوق، شکستی سنگین برای دونالد ترامپ محسوب می شود، فردی که به قول خود در پی تضمین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا بوده است. این دومین فرمان اجرایی (در رابطه با منع سفر) به شمار می رود که در اجرا با مانع روبرو شده است. وزارت دادگستری طی بیانیه ای دامنه و استدلالات موجود در تصمیمات دادگاههای هاوایی و مِریلند را به چالش کشیده و از دفاع از حقانیت فرمان اجرایی خبر داد.

منابع: USA today , NY times

Read More
separator

فرمان اجرایی ترامپ، تصمیمی خطرناک و خودسرانه

/ 0 Comments

دونالد ترامپ 6 مارس 2017 فرمان اجرایی صادر کرد که بر اساس آن ورود شهروندان 6 کشور (ایران، سوریه، لیبی، یمن، سودان و سومالی) به آمریکا برای 90 روز محدود گردیده و پذیرش پناهندگان برای 120 روز به تعلیق در می آید. با صدور این فرمان اجرایی، فرمان اجرایی اولیه مصوب 27 ژانویه 2017 محلی از اعراب نخواهد داشت. با آنکه فرمان اجرایی اخیر تغییرات اساسی در فرمان اجرایی مصوب 27 ژانویه 2017 ایجاد کرده است (برای مثال، دارندگان کارت سبز و ویزا از دایره شمول فرمان اجرایی خارج شده اند)، لیکن ایرادات و اشکالات وارد بر فرمان اجرایی همچنان پابرجاست. در حقیقت، فرمان اجرایی فوق، تصمیمی خطرناک، خودسرانه و نادرست بوده و این ایده را که آمریکا پذیرای افراد با عقاید مختلف است به چالش می کشد. (بیشتر…)

Read More
separator

ايالت كاليفرنيا نيز نسبت به فرمان اجرايي مربوط به منع سفر به آمريكا اعتراض مي كند

/ 0 Comments

ايالت كاليفرنيا هفتمين ايالتی است كه صحت و مشروعيت فرمان اجرايی ترامپ را زير سؤال می برد. دونالد ترامپ ٦ مارس ٢٠١٧ با صدور فرمان اجرايی خود ورود شهروندان ٦ كشور ايران، سوريه، ليبی، يمن، سودان و سومالی را برای ٩٠ روز به حالت تعليق درآورد. علاوه بر اين، به موجب اين فرمان اجرايی، پناهندگان برای ١٢٠ روز قادر به ورود به ايالات متحده آمريكا نخواهند بود. ايالت كاليفرنيا دعوای خود را به همراه ايالت واشنگتن اقامه خواهد كرد، دعوايی كه چندين ايالت ديگر شامل نيويورك، اورگان، ماساچوست، مينه سوتا و مريلند نيز به آن پيوسته اند. (بیشتر…)

Read More
separator

پیوستن ایالت مِریلند به جمع معترضین به فرمان اجرایی ترامپ

/ 0 Comments

دادستان کل ایالت مِریلند روز جمعه 10 مارس 2017 قصد خود مبنی بر اقامه دعوی علیه فرمان اجرایی دونالد ترامپ را آشکار ساخت. ایالت مِریلند به تنهایی این مسیر را طی نخواهد نمود بلکه دعوای خود را به همراه ایالت واشنگتن مطرح خواهد نمود. پیش از این ایالات ماساچوست، نیویورک، اورِگان و مینه سوتا در این زمینه به ایالت واشنگتن پیوسته بودند. دادستان کل مِریلند اعلام کرد که اقدامات و تحقیقات حقوقی بین تمامی ایالتها تقسیم خواهد شد. (بیشتر…)

Read More
separator

134 کارشناس سیاست خارجی، فرمان اجرایی ترامپ در خصوص منع سفر به آمریکا را محکوم کردند

/ 0 Comments

کارشناس سیاست خارجی طی نامه ای، فرمان اجرایی ترامپ در رابطه با تعلیق ورود شهروندان 6 کشور (ايران، سوريه، سودان، يمن، ليبي و سومالي) برای 90 روز و عدم پذیرش پناهندگان برای 120 روز را تقبیح کردند. مخاطبان این نامه دونالد ترامپ و دیگر سران عالی رتبه ایالات متحده آمریکا شامل دادستان كل، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، وزیر امنیت داخلی و مدیر موقت مرکز اطلاعات ملی هستند. (بیشتر…)

Read More
separator

تأثیر سوء فرمان اجرایی ترامپ بر هواپیماییها

/ 0 Comments

صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ که بر اساس آن ورود شهروندان 6 کشور (ایران، سوریه، لیبی، یمن، سودان و سومالی) به آمریکا برای 90 روز و پذیرش پناهندگان برای 120 روز به حالت تعلیق درمی آید، اثرات و نتایج زیان باری برای صنعت توریسم و هواپیماییها خواهد داشت. این فرمان اجرایی نه تنها شهروندان 6 کشور فوق و پناهندگان را مورد هدف قرار می دهد، بلکه کشورهای مشمول برنامه معافیت از اخذ ویزا نیز از گزند این فرمان اجرایی در امان نمانده اند. به عبارت دقیق تر، شهروندان کشورهای معاف از اخذ ویزا (مانند انگلستان، فرانسه، آلمان و سوئد)، باید زین پس برای ورود به ایالات متحده آمریکا ویزا اخذ نمایند.

به گفته کارشناسان، این مسئله خود می تواند در جهت زیان به هواپیماییها و توریسم عمل کند. گزارشها حاکی از آن است که پس از صدور فرمان اجرایی اولیه در 27 ژانویه 2017 تمایل به سفر به ایالات متحده آمریکا کاهش یافته است. بدین ترتیب، صدور فرمان اجرایی با کاهش تمایل اتباع سایر کشورها به سفر به ایالات متحده آمریکا رابطه ای تنگاتنگ داشته است. در این زمینه اتباع خارجی ممکن است به جای آنکه پول خود را صرف مسافرت به آمریکا کنند، به دیگر نقاط دنیا سفر کنند چراکه به نظر آنها صرف پول در کشوری که تبعیض آمیز عمل می کند، جایز نمی باشد. علاوه بر این، ایجاب و الزام شهروندان کشورهای معاف از اخذ ویزا برای طی روند مصاحبه خود آسیبی دو چندان به هواپیماییها و صنعت توریسم وارد خواهد کرد. برای مثال، کنفرانسها و همایشها ممکن است در کشورهای دیگر برگزار شود تا شرکت کنندگان دچار مشکل فزاینده در رابطه با اخذ ویزا نشوند.

منابع: ChicagoTribune و Investors

Read More
separator