The Law Offices of Kameli & Associates P.C.

phone icon(312) 233-1000
divider

به وبسایت دفتر حقوقی کاملی و همکاران خوش آمدید. این شرکت که در شیکاگو قرار دارد همّ خود را بر این گذاشته تا شما به اهداف خود دست پیدا کنید. در این راستا، دفتر حقوقی کاملی و همکاران خدمات حقوقی مطلوب، موثق و عملی ارائه خواهد داد تا مسیر مهاجرت شما هموارشود.

دفتر حقوقی کاملی و همکاران- تاسیس سال 1996- شرکتی است که طیف وسیعی از خدمات را ارائه می دهد. این شرکت تخصص و تبحر ویژه ای در حقوق مهاجرت دارد و موفقیتش در این زمینه بر همگان اثبات گردیده است. ما خود را ملزم به ارائه با کیفیت ترین خدمات حقوقی که در عینحال مقرون به صرفه و عملی هستند می دانیم تا موکلین به اهداف مهاجرتی خود دست یابند… (بیشتر بخوانید)