اگرچه دفتر وکالت دکتر طاهر کاملی و همکاران تجربه قابل توجهی در یاری رساندن به کسانی که به دنبال برنامه گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا (EB5) بوده اند داشته است، اما خدمات ما بسیار فراتر از آن می باشد. جلوی روی افرادی که قصد تغییر محل سکونت به آمریکا را به طور موقت یا دائمی دارند گزینه های متعددی وجود دارد و ما آماده هستیم تا دانش و درک خود را از سیستم مهاجرتی آمریکا در اختیار ایشان قرار دهیم تا بتواند بهترین راهنما در این راه برایشان باشد.

پرونده هایی که ما می پذیریم

اگرچه این دفتر وکالت در موارد بسیاری از جمله پرونده های خانوادگی، کاری، دانشجویی و … در مواردی اقدام به پذیرش موکل می نماید اما عمده تمرکز فعالیتهای آن در زمینه ویزاهای زیر می باشد:

  • برنامه ویزای ایجاد شعبه L1
    برای کسانی که بیزینسی در خارج از ایران داشته و علاقه مند هستند با احداث شعبه ای از آن در آمریکا حضور پیدا کنند
  • برنامه ویزای نخبگان EB1 و EB2-NIW
    برای کسانی که دارای بهترین و بالاترین مقام ها و مدارج در زمینه خاصی هستند

علاوه بر موارد فوق در شرایط خاصی دفتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران خدمات زیر را ارائه می کند:

در امور مهاجرتی:

  • کسانی که برای فامیل نزدیکشان قصد اقدام برای انواع ویزا یا گرین کارت را دارند
  • کسانی که کارفرمای آمریکایی قصد دارد برای ایشان ویزا یا گرین کارت درخواست کند

در امور غیر مهاجرتی:

  • برای کسانی که حقی از ایشان پایمال شده و قصد ستاندن آنرا دارند

 

تماس با ما:

اگر علاقه مند به استفاده از خدمات این دفتر هستید فرم تماس زیر را تکمیل کرده و به طور خلاصه نیازمندی خود را شرح دهید: